Termeni și condiții

TERMENI DE UTILIZARE

https://dialogsocial.ro/ (“Portalul”) este realizat în cadrul proiectului “Consolidarea Dialogului Social în România”, implementat de Confederația Patronală Concordia în parteneriat cu NHO – Confederația Patronală din Norvegia și sprijinit de Norvegia prin Granturile Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului “Dialog Social – Muncă Decentă”.

Utilizarea Portalului

Când utilizează Portalul, vizitatorul va regăsi, în principal, o secțiune generală (site-ul principal), cu informații agregate despre Portal, știri din rețea, inițiative legislative, partenerii sociali, dialogul social.

Portalul poate fi accesat de două categorii de vizitatori, respectiv publicul general (acces fără crearea în prealabil a unui cont de utilizator) și utilizatorii autentificați (acces pe baza unui nume de utilizator și a unei parole. Numele de utilizator va fi întotdeauna adresa de e-mail de business a utilizatorului).

Informațiile din Portal vor fi disponibile în funcție de categoria din care face parte vizitatorul. În timp ce publicul general va avea exclusiv drept de vizualizare a elementelor agregate menționate mai sus (știri din rețea, inițiative legislative, partenerii sociali, dialogul social, despre portal), utilizatorii autentificați vor avea posibilitatea de a posta documente și materiale proprii, în modul public sau privat. Fiecare partener de dialog social reprezentativ care decide să se înroleze în Portal va avea propria pagină dedicată (sub-site). Paginile partenerilor de dialog social vor fi construite într-un format standardizat, care respectă macheta site-ului principal, conform Manualului de identitate vizuală a portalului, care va fi pus la dispoziția fiecărui deținător (administrator) de sub-site. Fiecare sub-site poate fi personalizat de proprietarul său prin adăugarea propriului logo și prin informațiile care se vor regăsi pe fiecare pagină. Niciun partener social care deține un sub-site în Portal nu va putea administra sub-site-ul unui alt partener social, însă va avea acces la informațiile cu caracter public agregate în site-ul principal, indiferent cine este proprietarul acestor informații.

Fiecare proprietar de sub-site este obligat să își publice pe pagina proprie Termenii și Condițiile de utilizare, precum și Politica de confidențialitate proprie.

Proprietate

Portalul este un instrument public, fără a fi proprietatea exclusivă a unui anumit utilizator. Fiecare partener social își va desemna un administrator al sub-site-ului propriu, iar administrarea generală a Portalului va fi realizată de un super-administrator, care acordă drepturile inițiale de înrolare a partenerilor sociali și oferă asistența tehnică de bază pentru generarea paginilor proprii ale acestora.

Conținutul include, fără a se limita la, articole, text, imagini, grafice, chestionare, materiale audio și video, mărci comerciale, modele și elemente de design. Utilizarea în orice mod a acestor materiale, precum și reproducerea, distribuirea sau publicarea în orice formă și prin orice mijloace sunt supuse acordului expres al fiecărui partener social care deține un sub-site, în conformitate cu Termenii și Condițiile proprii.

Materiale

Proprietarii de sub-site-uri au dreptul de a încărca în Portal materiale proprii din sfera de interes a dialogului social, în modul public (accesibile tuturor vizitatorilor Portalului) sau privat (accesibile exclusiv membrilor respectivului sub-site), numai după ce s-au asigurat că acestea sunt legale, decente și veridice, în conformitate cu prevederile legale și reglementările în vigoare, că nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ori alte drepturi ale celorlalți parteneri de dialog social, că nu sunt defăimătoare, nesigure sau înșelătoare ori în orice alt mod inacceptabile, precum și că nu conțin viruși sau malware.

Proprietarii de sub-site-uri și utilizatorii proprii acestora sunt și vor fi singurii responsabili de materialele puse la dispoziție prin intermediul Portalului și consimt să nu folosească Portalul

pentru publicarea de informații sau date personale referitoare la ori aparținând unei terțe părți care nu și-au exprimat în prealabil acordul explicit în acest sens.

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Anumite date cu caracter personal sunt colectate prin intermediul Portalului. Toate informațiile colectate ca atare sunt stocate în siguranță și nu sunt accesibile celorlalți utilizatori ai Portalului. Măsurile de protecție a datelor cu caracter personal și regulile de confidențialitate sunt aplicabile tuturor informațiilor pe care utilizatorii le furnizează prin intermediul Portalului. Detaliile cu privire la modul în care astfel de informații sunt prelucrate de administratorul Portalului sunt disponibile în Politica de confidențialitate. De asemenea, vor fi colectate informații prin intermediul chestionarelor sau al oricăror formulare pe care utilizatorii aleg să le completeze în Portal, inclusiv informațiile primite pe e-mail prin accesarea datelor de contact disponibile în Portal. Astfel de informații vor fi prelucrate numai în scopul pentru care au fost special furnizate și întotdeauna în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Declinare de responsabilitate

Portalul poate conține link-uri către alte site-uri sau resurse care nu sunt parte integrantă din Portal. În astfel de cazuri, administratorul Portalului nu deține controlul și nu este responsabil pentru aceste site-uri sau pentru resursele incluse în acestea și ca atare nu se face răspunzător de disponibilitatea lor, nici de conținutul acestora, metodele de publicitate, bunurile, serviciile, elementele de software, informațiile sau materialele disponibile pe sau prin intermediul respectivelor site-uri.

Administratorul Portalului nu este responsabil pentru pierderea ori efectele negative asupra utilizatorului, nici pentru alte daune morale sau materiale cauzate de ori în legătură cu orice elemente conținut, publicitate, bunuri, servicii, software, informații sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul respectivelor site-uri.

Prin utilizarea site-urilor terțe sau a resurselor accesabile prin intermediul link-urilor disponibile în Portal, utilizatorii înțeleg și își asumă riscul unor disfuncționalități sau performanței reduse a resurselor software utilizate de proprietar și sunt de acord să se supună drepturilor de proprietate intelectuală și altor drepturi, termeni și condiții specifice respectivului proprietar.

Prevederi generale

Utilizatorii înțeleg și își asumă dreptul administratorului Portalului de a modifica sau înlocui Termenii de utilizare fără o notificare prealabilă. Modificările intră în vigoare de la data la care sunt disponibile în Portal și vor fi comunicate tuturor partenerilor sociali înrolați cu un sub-site.

____________________________

Acest material este realizat în cadrul proiectului “Consolidarea Dialogului Social în România”, implementat de Confederația Patronală Concordia în parteneriat cu NHO – Confederația Patronală din Norvegia.

Proiect sprijinit de Norvegia prin Granturile Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului “Dialog Social – Muncă Decentă”.