Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Portalul de Dialog Social (“Portalul”) este o platformă virtuală, al cărei scop este să faciliteze desfășurarea dialogului social bilateral și a celui civic.


Prezenta Politică de confidențialitate oferă detalii cu privire la modul în care, prin intermediul Portalului, sunt colectate și utilizate informații personale relevante aparținând unor persoane fizice, respectând permanent prevederile legislației locale privind protecția datelor și ale Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE („Regulamentul GDPR”).  Datele cu caracter personal reprezintă orice informație în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este aceea care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special prin referire la  un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori referitori la identitatea sa fizică, psihologică, mentală, economică, socială sau culturală.


Prezenta Politică de confidențialitate se referă la datele personale ale utilizatorilor Portalului în procesul de înrolare sau pentru acordarea de suport tehnic și se aplică atât datelor colectate prin intermediul formularelor disponibile în Portal (https://dialogsocial.ro/), cât și tuturor datelor personale pe care administratorul Portalului le colectează prin intermediul e-mail-ului sau al contactelor offline inițiate de utilizatori sau potențiali utilizatori.

Prezenta Politică de confidențialitate se referă la:

 • scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal
 • temeiul legal pentru efectuarea colectării și prelucrării
 • categorii de date cu caracter personal colectate și prelucrate
 • durata prelucrării datelor
 • drepturile utilizatorilor în calitate de persoane vizate și modul în care pot fi exercitate aceste drepturi
 • divulgarea datelor cu caracter personal.

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

Pe durata interacțiunii cu Portalul sau cu administratorul acestuia, utilizatorii persoane fizice pot fi supuși colectării și prelucrării datelor cu caracter personal în situația în care solicită înrolarea în rețeaua Portalului ca utilizator autentificat sau deține deja un cont de utilizator al unui sub-site,, precum și dacă solicită suportul tehnic al administratorului Portalului.

Pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în cazul în care se solicită crearea unui cont pentru un utilizator afiliat unui partener social deținător al unui sub-site, se aplică în mod corespunzător Politica de confidențialitate a respectivului proprietar de sub-site.

1. Persoana solicită înrolarea în Portal

Datele cu caracter personal relevante sunt colectate în momentul în care o persoană fizică solicită înrolarea în Portal a organizației (partener social) pe care o reprezintă, în special, dar nu numai, prin accesarea formularului electronic disponibil în Portal în acest scop.

Prin completarea respectivului formular sau prin folosirea unei alte metode online sau offline de a pune la dispoziția administratorului Portalului a informațiilor cu caracter personal solicitate, se consideră că respectiva persoană își exprimă consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare.

Orice utilizator are, în orice moment, posibilitatea de a-și retrage consimțământul, prin completarea formularului disponibil în pagina de contact a Portalului. Retragerea consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal necesare în scopul funcționării

Portalului atrage după sine anularea sub-site-ului respectivului partener social și excluderea acestuia din Portal ca utilizator autentificat, cu excepția cazurilor în care persoana înregistrată inițial ca administrator nu mai reprezintă organizația, iar managementul sub-site-ului revine unui alt reprezentant al organizației. Persoana își păstrează dreptul de acces ca vizitator.

Categoriile de date personale prelucrate în contextul comunicărilor menționate anterior sunt nume, adresă e-mail, număr de telefon, funcția (opțional), precum și orice alte date personale pe care o persoană consideră să le pună în mod nemijlocit la dispoziția administratorului Portalului pentru scopul prelucrării.

2. Persoana este utilizator autentificat al unui sub-site

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal pentru un utilizator autentificat al unui sub-site se solicită exclusiv de proprietarul respectivului sub-site, în conformitate cu Politica de confidențialitate a acestuia.

În cazul în care un utilizator autentificat al unui sub-site solicită informații administratorului Portalului, prin accesarea formularului din pagina de contact sau prin orice alte mijloace online sau offline, se aplică în mod corespunzător prevederile prezentei Politici de confidențialitate cu privire la colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și cu privire la exprimarea ori retragerea consimțământului. Retragerea consimțământului pentru scopul prelucrării atrage imposibilitatea administratorului Portalului de a răspunde solicitării respectivului utilizator.

Categoriile de date personale prelucrate în contextul comunicărilor menționate anterior sunt nume, adresă e-mail, număr de telefon, funcția (opțional), precum și orice alte date personale pe care o persoană consideră să le pună în mod nemijlocit la dispoziția administratorului Portalului pentru scopul prelucrării.

3. Persoana solicită suportul tehnic al administratorului Portalului

Datele cu caracter personal relevante sunt colectate în momentul în care o persoană fizică solicită administratorului Portalului suport tehnic, prin accesarea formularului din pagina de contact sau prin orice alte mijloace online sau offline.

Prin completarea respectivului formular sau prin folosirea unei alte metode online sau offline de a pune la dispoziția administratorului Portalului a informațiilor cu caracter personal solicitate, se consideră că respectiva persoană își exprimă consimțământul expres pentru o astfel de prelucrare.

Orice utilizator are, în orice moment, posibilitatea de a-și retrage consimțământul, prin completarea formularului disponibil în pagina de contact a Portalului. Retragerea consimțământului pentru scopul prelucrării atrage imposibilitatea administratorului Portalului de a răspunde solicitării respectivului utilizator.

Categoriile de date personale prelucrate în contextul comunicărilor menționate anterior sunt nume, adresă e-mail, număr de telefon, funcția (opțional), precum și orice alte date personale pe care o persoană consideră să le pună în mod nemijlocit la dispoziția administratorului Portalului pentru scopul prelucrării.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Când datele sunt cerute direct de la și/sau oferite nemijlocit de persoana vizată, administratorul Portalului, respectiv administratorul sub-site-ului, după caz va solicita toate categoriile de informații personale menționate anterior, sau, după caz, în Politica de confidențialitate proprie, în

concordanță cu scopurile specifice, întrucât în caz contrar nu va putea desfășura respectiva activitate.

Divulgarea datelor cu caracter personal

Administratorul Portalului nu divulgă terților datele personale colectate pentru diferitele scopuri necesare funcționării Portalului sau, după caz, oferirii de asistență tehnică. Conform prevederilor legale în vigoare, pot fi divulgate date personale relevante instanțelor judecătorești și/sau autorităților semnificative în contextul funcționării Portalului.

Durata procesării

Datele cu caracter personal vor fi stocate pe durata menținerii calității de utilizator al Portalului,  precum și pentru o anumită perioadă de timp ulterioară, dacă este necesar, în conformitate cu reglementările noastre interne și cu prevederile legale aplicabile.


În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul calității de utilizator sau pentru un a oferi asistență tehnică, astfel de date vor fi stocate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului care a vizat colectarea datelor.

Drepturi privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Reglementările GDPR prevăd o serie de drepturi pe care persoanele fizice în calitate de persoane vizate le pot exercita, printre care:

 • dreptul de acces – permite persoanelor vizate să se informeze dacă datele lor cu caracter personal sunt prelucrate de administratorul Portalului și, în caz afirmativ, să solicite detalii cu privire la activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare – permite persoanelor vizate să rectifice informațiile personale incorecte;
 • dreptul de a fi uitat – permite persoanelor vizate să solicite și să obțină ștergerea datelor lor personale în anumite cazuri (ex: dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate);
 • dreptul la restricționarea prelucrării – permite persoanelor vizate să solicite și să obțină restricționarea prelucrării datelor lor personale în anumite cazuri (ex: atunci când contestă acuratețea datelor personale proprii, oferind administratorului Portalului posibilitatea de a verifica într-o anumită perioadă de timp exactitatea datelor);
 • dreptul la opoziție – permite persoanelor vizate să se opună prelucrării în continuare a datelor personale proprii, în condițiile și limitele stabilite de legislația aplicabilă;
 • dreptul la portabilitatea datelor – permite persoanelor vizate să primească datele personale care îi privesc, furnizate anterior administratorului Portalului, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care să poată fi citit de o mașină sau să solicite transmiterea acestor date către un alt operator de date cu caracter personal.

Vă puteți exercita drepturile menționate anterior și puteți afla mai multe despre acestea printr-o solicitare scrisă, utilizând formularul din pagina de contact a Portalului sau, după caz, a subsite-ului în care sunteți înrolat ca utilizator.

Ne angajăm să tratăm întotdeauna solicitările dvs. cu cea mai mare atenție și să răspundem oricărei întrebări în cel mai scurt timp posibil.

Prezenta Politică de confidențialitate este aplicabilă începând cu data de 25 mai 2022.

Utilizatorii înțeleg și își asumă că administratorul Portalului poate modifica sau înlocui Politica de confidențialitate fără o notificare prealabilă. Modificările intră în vigoare de la data la care sunt disponibile pe Site.

____________________________

Acest material este realizat în cadrul proiectului “Consolidarea Dialogului Social în România”, implementat de Confederația Patronală Concordia în parteneriat cu NHO – Confederația Patronală din Norvegia.

Proiect sprijinit de Norvegia prin Granturile Norvegiene 2014-2021, în cadrul Programului “Dialog Social – Muncă Decentă”.