Ghid de utilizare

Portalul de Dialog Social este conceput așa încât să fie
cât mai ușor de accesat și utilizat de către toată lumea.

Mai jos veți găsi documentul în care sunt detaliate pe larg toate funcțiile acestuia, împreună cu explicații, scheme și ilustrații în legătură cu felul în care funcționează. Pentru a putea răspunde cât mai prompt la cele mai uzuale curiozități privind folosirea Portalului, am conceput și  o listă de răspunsuri la câteva Întrebări Frecvente.

Întrebări frecvente

În Portal există secțiuni accesibile tuturor vizitatorilor și secțiuni rezervate utilizatorilor autentificați. Utilizatorii neautentificați (vizitatori, publicul larg) pot accesa numai informațiile publice; cei autentificați pot accesa și descărca documentele asociate unei inițiative legislative (documentele originale ale inițiativei, documente OCR-izate, tabel comparativ, document de opinie încărcat de sub-site-ul sub care sunt autentificați) și pot încărca propriile documente (știri, documente de poziție/opinie etc).  

Crearea contului de utilizator este gratuită. Pot fi titulari de cont reprezentanți ai organizațiilor membre ale unui partener social din rețea. Un utilizator nu poate fi înscris în același timp sub mai mulți parteneri sociali.

 

Pentru activare, se completează formularul intitulat Creează cont, apăsând butonul Autentificare din dreapta paginii principale; în cazul unui utilizator neînrolat, butonul va direcționa către opțiunea Creează cont. Aprobarea contului se va face de către echipa partenerului social cu care colaborați sau al cărui membru este organizația pe care o reprezentați.

La activarea contului de utilizator, vor trebui setate nivelurile de interes asociate fiecărei arii de reglementare în care sunt repartizate inițiativele legislative: ridicat, mediu sau scăzut. În funcție de nivel, Portalul trimite automat pe adresa de mail asociată profilului notificări la publicarea unui nou act normativ – respectiv instant, zilnic sau săptămânal.

Ulterior, setările pot fi oricând modificate apăsând butonul Profil din dreapta paginii principale, care va accesa pagina Setările profilului. Odată modificate, ele trebuie salvate apăsând butonul Salvează modificările din josul paginii.

Portalul este organizat în principal pe două axe:

  • Noutăți, unde apar toate știrile agregate automat din rețea, publicate de sub-site-urile organizațiilor membre (preluate în ordinea publicării) și
  • Inițiative legislative, unde sunt listate toate proiectele de acte normative sau politici publice aflate în proces de consultare la nivel central. 

În plus, site-ul mai conține paginile Parteneri sociali, unde sunt afișați toți partenerii sociali înrolați până acum, Dialog social – prezentarea pe scurt a procesului de dialog social în România, și Despre portal, unde se pot găsi informații generale despre Portal, cu paginile accesorii Ghid de utilizare și Tutoriale video

Portalul oferă un mecanism automatizat de monitorizare și prelucrare a tuturor inițiativelor de acte normative și de politici publice la nivel central, agregate în lista de Inițiative Legislative în ordinea cronologică a publicării de către instituția inițiatoare în transparență decizională.

Proiectele listate sunt împărțite în:

  • Legislație spre informare – permit descărcarea documentelor inițiativei (textul proiectului, expunerea de motive etc.)
  • Legislație în avizare – permit, în plus, descărcarea tabelului comparativ conținând forma în vigoare a actului normativ versus forma propusă de inițiator, precum și încărcarea de către utilizatorii autentificați a unui document de poziție constând în același tabel, completat cu propriile propuneri de modificare și argumente în acest sens.

Accesarea ambelor tipuri se face apăsând pe titlul inițiativei din listă, iar descărcarea și încărcarea documentelor, folosind butoanele aferente. În plus, agregatorul permite căutarea și organizarea inițiativelor în funcție de mai multe metadate, prin inversarea ordinii de afișare din săgețile asociate fiecărui câmp.

Atenție: încărcarea documentelor se poate face exclusiv a în format .docx (.doc nu este admisibil) sau .pdf., respectând limita de dimensiune acceptată de Portal pentru fiecare fișier (5Mb).

Pentru a solicita crearea unui sub-site de partener social pentru o organizație se va apăsa butonul Înregistrare partener social din pagina Parteneri Sociali, la accesarea căruia se va deschide pagina cu formularul corespunzător. 

Înregistrarea este gratuită și se poate face pentru doar pentru organizații membre în Consiliul Economic și Social din România. Ea va fi aprobată de către administratorul Portalului. După înregistrare, organizației îi va fi creată o sub-pagină proprie, al cărei conținut va fi administrat în mod complet autonom și care constituie interfața prin care ea poate participa la dialogul social și civic digitalizat.

Portalul pune la dispoziția utilizatorilor, ca document asociat fiecărei inițiative legislative din categoria Legislație în avizare, câte un tabel descărcabil și editabil, care conține în prima coloană forma în vigoare a actului normativ, față în față cu forma propusă de către inițiator în a doua coloană, defalcate pe articole. Pe lângă acestea, tabelul mai conține alte două coloane necompletate, dintre care prima destinată propunerilor de modificare din partea partenerului de dialog, iar a doua, argumentele în acest sens.

Utilizatorii autentificați – membri ai partenerilor sociali din rețea, pot să descarce tabelul și să îl reîncarce după completare.

Atenție: Este important de reținut că, pentru funcționarea optimă a procesului de dialog, fiecare partener social trebuie să încarce un singur document, o singură dată, și să nu intervină în niciun fel peste documentele altor parteneri. Acest lucru presupune un proces intern (la nivel de partener de dialog) de consultare, aliniere și validare a schimbărilor propuse, pentru a putea prezenta în Portal un singur document final și complet.